ยินดีต้อนรับ :
กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ

2. ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที การแข่งขันเริ่มตรงเวลา หลังจากประกาศเรียกลงสนาม ภายใน

15 นาที ถ้านักกีฬายังไม่ลงสนามจะถือว่าแพ้บายในทันที

3. นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ประเภท

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

6. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม

6.1 สำหรับกลุ่มที่มีจำนวนคู่ 4 ทีม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 31 แต้ม เพียง 1 เซต 15 คะแนน เปลี่ยนด้าน ไม่มีดิวส์ แข่งแบบพบกันหมด สะสมคะแนน ชนะได้ 1 แต้ม แพ้ได้ 0 แต้ม

6.2 สำหรับกลุ่มที่มีจำนวนคู่ 3 ทีม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 31 แต้ม เพียง 1 เซต 15 คะแนน เปลี่ยนด้าน ไม่มีดิวส์ แข่งแบบพบกันหมด สะสมคะแนน ชนะได้ 1 แต้ม แพ้ได้ 0 แต้ม3

ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 ในสาย จะผ่านเข้ารอบต่อไป **กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

  • กรณีหากคะแนนในกลุ่มเท่ากัน ให้พิจารณาดูจากผลต่างจากการรวมคะแนนดิบได้และเสีย จากเกมส์ที่ทำการแข่งขัน ผู้ที่มีคะแนนผลต่างมากที่สุดคือ ผู้เข้ารอบ
  • กรณีหากผลคะแนนดิบเท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน
  • กรณีคะแนนเท่ากันแต่อยุ่คนละกลุ่ม ให้นับผลต่างได้และเสีย หากเท่ากัน ให้นับคะแนนได้ก่อน หากเท่ากันอีกใช้วิธีจับสลากตัดสิน

*หมายเหตุ - กรณีแพ้บาย

การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ในกลุ่ม 4 ทีม หากมีการแพ้บาย…

1. แพ้บายในการแข่งขันครั้งแรก แต่มาทำการแข่งขันครั้งที่ 2 และ 3 ผู้รอแข่งขันจะได้คะแนน 30:0
2. แพ้บายในการแข่งขันครั้งที่ 2 แต่มาทำการแข่งขันครั้งที่ 1 และ 3 ผู้รอแข่งขันจะได้คะแนน 15:0

3. แพ้บายในการแข่งขันครั้งที่ 3 แต่มาทำการแข่งขันครั้งที่ 1 และ 2 ผู้รอการแข่งขันจะได้คะแนน 25:0
4. แพ้บาย ในการแข่งขันครั้งสุดท้าย การแข่งขันของผู้แพ้บายทั้งหมดในกลุ่มจะถือเป็นโมฆะ ไม่มีการนำมานับรวม

*หมายเหตุ – กรณีแพ้บาย (ต่อ)

การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ในกลุ่ม 3 ทีม หากมีการแพ้บาย…

1. แพ้บาย ในการแข่งขันครั้งแรก ผู้รอแข่งขันจะได้คะแนน 42:0 คะแนน 3:0 แต้ม

2. แพ้บาย ในการแข่งขันครั้งสุดท้าย ผู้รอแข่งขันจะได้คะแนน 42:0 คะแนน 3:0 แต้ม เช่นเดียวกัน

7. การแข่งขันในรอบ Main Draw ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point 31 แต้ม ไม่มีดิวส์

8. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

9. ในระดับประเภทมือ S นักกีฬาคนใดเคยได้รับรางวัลจะไม่สามารถลงทำการแข่งขันในประเภทมือ S ได้ 

10. ในระดับประเภทมือ N นักกีฬาคู่ใดเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมือ N จะไม่สามารถลงทำการแข่งขันในประเภทมือ N ได้ 

11. ในระดับประเภทคู่ผสม นักกีฬาชายระดับมือไม่เกิน P- นักกีฬาหญิง ระดับมือไม่เกิน N และในส่วนนักกีฬาหญิง ผู้ชาย(ข้ามเพศ)สามารถร่วมเข้าแข่งขันเป็นผู้หญิงได้โดยมีข้อแม้ต้องใส่ชุดนักกีฬาผู้หญิง(ชุดกระโปรงเท่านั้น) หากพบในระหว่างการแข่งขันไม่สวมใส่ชุดนักกีฬาผู้หญิง ปรับแพ้ทันที

12. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

13. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

14. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

15. ในวันที่ทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบว่านักกีฬาท่านใด ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือก่อนการแข่งขันแล้ว คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

16. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามทีมงานจัดการแข่งขันได้ตลอดเวลา

 

 ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันให้ถูกต้องทั้งนี้ในวันที่ทำการแข่งขันให้นักกีฬาใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของนักกีฬา

3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

6. ในวันที่ทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบว่านักกีฬาท่านใด ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือก่อนการแข่งขันแล้ว คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือ ส่งทาง PM

8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง

9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือสามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ

10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ไม่ได้ลงตามมือที่ควรจะเป็น สามารถโทรแจ้งมาได้ที่ผู้จัด ทั้งนี้ทางคณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง

11. คณะกรรมการจะมีทีมงานที่คอยตรวจสอบในการประเมินมือทุกรอบการแข่งขัน และทุกสนาม ดังนั้นนักกีฬาควรเล่นให้เต็มฝีมือเพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน