ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S-(มือนิ่มนวล)
จำนวนที่เปิดรับ 12 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 6 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 5 คู่
คงเหลือ 6 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 16 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 16 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 11 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N รวม
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 9 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 9 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 7 คู่