ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

สนามแข่งขัน : ณ Hall ชั้น 4 บนศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ N 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบสายบน คู่อันดับ 3-4 เข้าสู่สายล่าง)
ประเภทคู่มือ S 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบสายบน คู่อันดับ 3-4 เข้าสู่สายล่างKnock out)
ประเภทคู่มือ Knock out)
ประเภทคู่มือ P 16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

ประเภทคู่มือ P+/C

16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุ 10ปี , ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุ 13ปี 16 คนต่อรุ่น ต่อล่ะ ประเภท (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือMIX P- 16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
   

 

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

    

  

                                                        

/td>

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ N (NEW START) ล่างสุด 4,000สายล่าง 800 2,000สายล่าง 400 1,000ถ้วยรางวัล 1,000ถ้วยรางวัล
ประเภทคู่มือ S 4,000 สายล่าง 800 บาท 2,000 สายล่าง 400 บาท 1,000 ถ้วยรางวัล 1,000ถ้วยรางวัล
         
ประเภทคู่มือ P 3,000 1,500 800 800
         
ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุ 10 ปี กับ 13ปี 3,000 1,500 600 600
ประเภท MIX P- 4,000 2,000 1,000 1,000

***ทุกมือมีเงินรางวัลพร้อมของรางวัล

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร 800 บาทต่อคู่

ค่าสมัคร ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว อายุ 10ปี 13 ปี คนล่ะ 490 บาท /รุ่น              


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : 1HAPPYNESS

คูปองใบละ :  200 บาท 


 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (ลงต่ำกว่าฝีมือ)