ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N (เล่นเกมสได้) ล่างสุด
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 26 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 26 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 26 คู่
คงเหลือ 6 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 21 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 21 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 21 คู่
คงเหลือ 11 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 4 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 4 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 4 คู่
คงเหลือ 12 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ชายเดี่ยวอายุ10ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 8 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 8 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 8 คู่
คงเหลือ 8 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ หญิงเดี่ยวอายุ10ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 6 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 10 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ชายเดี่ยวอายุ 13 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 11 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 11 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 10 คู่
คงเหลือ 5 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ หญิงเดี่ยวอายุ 13 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 4 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 4 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 4 คู่
คงเหลือ 12 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ MIX P-
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 6 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 10 คู่